Country
Latvia
City
Jelgava
Office ID
LV000512
Name
JELGAVAS MKP
Roles
  • (Office of Departure)
  • (Office of Destination)
  • Source of information:
  • LV000512
  • ( Last Synchronization: 14/10/2022 )

Location

UN/LOCODE

Address
Atmodas iela 19
LV-3007 Jelgava

Contact Information

Tel.
+371 67 124 042
Fax
+371 67 122 912
email

Map

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

The location displayed on this map is based on the address information provided and may not reflect the exact location is the address is incomplete.


Opening hours

All Year (1 January - 31 December)
Mon - Fri 08:30 - 17:00
Road traffic:
Rail traffic:
Opening hours might change during public holidays.
01 Jan 2022 Jaungada diena
15 Apr 2022 Lielā piektdiena
17 Apr 2022 Pirmās Lieldienas
18 Apr 2022 Otrās Lieldienas
01 May 2022 Darba svētki
04 May 2022 LR Neatkarības deklar.paslud.diena
08 May 2022 Mātes diena
05 Jun 2022 Vasarsvētki
23 Jun 2022 Līgo diena
24 Jun 2022 Jāņu diena
18 Nov 2022 LR proklamēšanas diena
24 Dec 2022 Ziemassvētku vakars
25 Dec 2022 Pirmie Ziemassvētki
26 Dec 2022 Otrie Ziemassvētki
31 Dec 2022 Vecgada diena
01 Jan 2023 Jaungada diena
01 May 2023 Darba svētki
04 May 2023 LR Neatkarības deklar.paslud.diena
23 Jun 2023 Līgo diena
24 Jun 2023 Jāņu diena
18 Nov 2023 LR proklamēšanas diena
24 Dec 2023 Ziemassvētku vakars
25 Dec 2023 Pirmie Ziemassvētki
26 Dec 2023 Otrie Ziemassvētki
31 Dec 2023 Vecgada diena